“Vətənin anası” muzeyi – Ukraynanın “9 may”ı

IMG_4932Yaxşı, ya da pis, fərqi yoxdur, hansısa hadisəni danışmaq kiməsə yuxunu nəql eləməyə bənzəyir. Heç vaxt onu tam olduğu kimi çatdıra bilmirsən, nə necə sevindiyini, nə də boğazındakı göynəməni. Haqqında çoxlu filmlər, mahnılar, rəsm əsərləri, kitablar görəndən sonra elə düşünməyə başlamışam ki, deyəsən nəqli ən çətin hadisə müharibədi. Yoxsa niyə onu danışmağa bu qədər vaxt, əmək sərf olunsun ki?

Continue reading ““Vətənin anası” muzeyi – Ukraynanın “9 may”ı”

“Kommunist”in 28 apreli – 1930-cu illərin nəşrləri

Həmişə SSRİ dövrünün repressiya qurbanlarından söz düşəndə niyəsə mənə həmişə kimin kimin haqqında “donos” yazmağı məsələsini dəiq bilmək daha maraqlı olub. Çünki adətən o dövrlərə aid şeyləri yarımçıq, ucundan qulağından danışırlar. Biz də heç vaxt əslində kimin kim olduğunu dəqiq bilə bilmirik. Məsələn, mən heç vaxt orta məktəb kitablarımızda Məmməd Rahimin Mikayıl Müşfiq haqqında ağır, həm də dəxilsiz ittihamlarla dolu yazdığı məqaləyə rast gəlməmişəm. Continue reading ““Kommunist”in 28 apreli – 1930-cu illərin nəşrləri”

Süleyman Rüstəmin Müsavatı alçaldan şeiri: “Müsavatçı bayquşlara” İKİNCİ HİSSƏ

suleymanHanı onlar, hanı, bəs onlar?
Görsünlər imdi bu Azərbaycanı.
Göz yumurkən bizim qələbələrə
Pırtlasın gözləri tökülsün yerə.
Azad ölkəmizdə yer yok onlara,
Sizin dünya hara, bu dünya hara.
Bu dünya: mazutlu divlər dünyası!
Bu dünya: mazutlu evlər dünyası!

Continue reading “Süleyman Rüstəmin Müsavatı alçaldan şeiri: “Müsavatçı bayquşlara” İKİNCİ HİSSƏ”